เกี่ยวกับเรา

APK LOGISTICS COMPANY LIMITED
(บริษัท เอพีเค โลจีสติคส์ จำกัด)

บริษัท เอพีเค โลจีสติคส์ จำกัด เป็นบริษัทขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยรถบรรทุกหัวลาก แบบตู้คอนเทลเนอร์ ตู้แช่แข็ง พื้นเรียบ บริการขนส่งสินค้าผ่านแดน ไทย –มาเลเซีย ,ลาว ,พม่า ,กัมพูชา ก่อตั้งปี 2555 ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพีเค โลจีสติคส์ และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท เอพีเค โลจีสติคส์ จำกัด เมื่อปี 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เลขทะเบียนนิติบุคคล 0905560001823 เราบริหารจัดการด้านการขนส่งสินค้า อย่างมืออาชีพ การขนส่งเน้นการรักษาเวลาตามข้อตกลงและความปลอดภัยของสินค้า ได้รับความน่าเชื่อถือจากบริษัทผู้นำเข้าและส่งออกสินค้าชั้นนำของไทย

ประธานที่ปรึกษา บริษัท เอพีเค โลจีสติคส์ จำกัด
พลตำรวจตรี จีรวัฒน์  อุดมสุด

   


09 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 1140 ครั้ง